07-410 Ostrołęka, ul. Wiktora Gomulickiego 19A
tel. kom. 691 34 74 02, tel./fax 29 691 13 15

 

Kancelaria Adwokacka Mecenasa Wojciecha Geżyńskiego świadczy kompleksowe usługi prawne na wysokim poziomie Klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym.


Głównym celem Kancelarii jest zapewnienie naszym Klientom szybkiej i skutecznej pomocy prawnej oraz dbałość o Ich prawa i interesy. Oferujemy wysoki standard naszych usług oraz indywidualne podejście do problemów, potrzeb i wymagań każdego Klienta. Zapewniamy reprezentację przed sądami i innymi organami państwowymi. Prowadzimy także negocjacje między stronami. Posiadamy również doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.Pomoc prawną świadczymy na obszarze całego kraju, w szczególności na obszarze powiatu ostrołęckiego i ościennych. Gwarantujemy skuteczne i efektywne rozwiązania. Zapraszamy do współpracy!

Adwokat Wojciech Geżyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2004-2007 odbywał etatową aplikację sądową w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W roku 2007 złożył egzamin sędziowski. Pracował również na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego.

Współpracuje z wieloma innymi kancelariami prawnymi na terenie Polski. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
Wymagania zawodowe dla adwokata
Powiększenie
Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych).

Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.
Adwokat a radca prawny
Powiększenie
Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie), a do 1 lipca 2015 także możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych (którą mają adwokaci).

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.

Podział ten jednak ma następującą podstawę: pozostający w stosunku pracy radca prawny nie powinien być obrońcą w sprawie karnej, gdyż powstaje obawa o niezależność jego decyzji w odniesieniu do jego pracodawcy. Adwokat nie jest podmiotem podporządkowanym swoim przełożonym, a zatem nie są na niego wywierane naciski o charakterze służbowym.