07-410 Ostrołęka, ul. Wiktora Gomulickiego 19A
tel. kom. 691 34 74 02, tel./fax 29 691 13 15

 

Oferta kancelarii


OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW -€“ KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA


W ramach swojej działalności Kancelarie oferują szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna w postaci:
  • opiniowanie i sporządzanie umów,
  • porady i opinie prawne,
  • zakładanie spółek,
  • obsługa spółek,
  • prowadzenie spraw sądowych
W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelarie po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostają w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby składne jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.